Vår affärsidé

JTR Måleri skall erbjuda ett komplett utbud av måleritjänster för bostäder,
offentliga byggnader, affärslokaler och industrifastigheter.

Vi skall erbjuda ett brett urval av material från flera ledande leverantörer.
Våra tjänster skall kännetecknas av rätt kvalitet, ett tydligt miljöansvar
och omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö.

Vi skall alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kraven
till lägsta möjliga kostnad på sikt.

info@jtrmaleri.se