MILJÖPOLICY

burkar

Miljöarbetet är vårt dagliga ansvar
Vi på JTR MÅLERI känner ett ansvar att alltid måna om vår miljö.
Som Måleriföretag handskas man med kemikalier som kan utsätta
vår miljö för belastning. Därför är det extra viktigt för oss att översätta
vårt ansvarstagande till praktisk handling när vi genomför våra arbeten.